طراح ، مجری و سرگروه : مسعود طباطبایی جانباز ۶۵٪ ارتش

مصاحبه ها

 • پیام سال 1397: هر ایرانی یک دوچرخه، یک درخت، 80 میلیون ناجی آسمان آبی، بحران مدیریت - فقر فرهنگی، ویرانگر منابع طبیعی و محیط زیست
 • بحران مدیریت و بحرانهای زیست محیطی جدیست ، اهدا خون و اهدا عضو تبلور انسانیت است با بهره وری صحیح از منابع طبیعی و تاریخی به فرزندان و آیندگان هم حق استفاده بهینه بدهیم
 • جنگ و بی عدالتی اقیانوسی است که اعماقش مرگ ، امواجش درد ، ساحلش ویران ، بارانش خون و غروبش غم مرگ انسانهاست
 • حفظ منابع ملی، طبیعی، تاریخی و حماسی یک کشور نشانگر فرهنگ، افتخار و ایثار یک ملت است
آمار: 6869756

» همراه :   9300064001  98+
» همراه :   9190064003  98+
» پیامک :   9354115554  98+
» رایانامه: gpg_2003@yahoo.com
» تارنما :                www.GPG.ir
» ایران - تهران         Iran - Tehran

 

لوح های اهدا گردیده توسط مدیران محترم سازمان محیط زیست

اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان اصفهان آذر 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس  آبان 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان کهگلویه و بویراحمد آبان 1393


اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست  دی 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری آبان 1393


اهدا لوح تقدیر توسط سرپرست محترم حفاظت محیط زیست استان همدان  مرداد 1393


اهدا لوح نقدیرنامه توسط رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرضا آبان 1393

اهدا لوح نقدیرنامه توسط رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرضا  آبان 1393


اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان مرکزی  آبان 1393

بخوانید این جمله در گوش باد - چو ایران نباشد تن من مباد

اهدا 200 لوح سپاس، تقدیرنامه، شهروند افتخاری و 8 تندیس توسط مسئولین لشکری،کشوری و... نشانگر تلاش بی وقفه گروه انسانهای سبز  از سال 1382 تاکنون جهت گسترش فعالیتهای انسان دوستانه، صلح و دوستی، روح میهن پرستی، حفظ منابع ملی، طبیعی، زیست محیطی و ادای احترام به حماسه سازان تاریخ ساز از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده میباشد.

 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name