گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

لوح های سپاس، تقدیرنامه و شهروند افتخاری در راستای فعالیت های انجام شده

این صفحه در حال بروزرسانی می باشد.
اهدا لوح سپاس توسط استاندار محترم استان بوشهر
1-اهدا لوح سپاس توسط اهدا لوح سپاس توسط استاندار محترم استان بوشهر و رئیس ستاد روز ملی خلیج فارس 1392/2/10

2- اهدا شهروند افتخاری بندر سیراف توسط شهردار محترم و مدیر محترم موسسه سیراف پارس  1392/2/13

3-  رئیس محترم ستاد روز ملی خلیج فارس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اردیبهشت 1393

4- اهدا لوح سپاس توسط ارشد محترم نظامی آجا در استان سمنان و فرمانده محترم قرارگاه لشکر 58 تکاور خرداد 1393

5- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان خرداد 1393

6- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان خرداد 1393

7- اهدا لوح تقدیر توسط رئیس محترم واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی و ... خرداد 1393

8- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم انتقال خون استان کرمان مرداد 1393

9ـ اهدا لوح تقدیر توسط فرمانده محترم قرارگاه منطقه ای نزاجا و ارشد نظامی آجا در جنوب شرق کشور مرداد 1393

10- اهدا لوح تقدیر توسط استاندار محترم استان کهگلویه و بویراحمد آبان 1393

11- اهدا شهروند افتخاری توسط فرماندار محترم شهر بیجار مهر 1393

12- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان اصفهان آذر 1393

اهدا لوح سپاس و عنوان سفیر آب توسط مدیرکل محترم شرکت آبفا استان اصفهان 1393/9/2
13- اهدا لوح سپاس و عنوان سفیر آب توسط مدیرکل محترم شرکت آبفا استان اصفهان آذر 1393

14- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان کهگلویه و بویراحمد آبان 1393

15- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم اداره کل ورزش و جوانان استان همدان مهر 1393

16- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان آبان 1393

17- اهدا لوح تقدیر توسط رئیس هیت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آبفا استان همدان  آبان 1393

18- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم انتقال خون استان مرکزی  آبان 1393

19- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم انتقال خون استان آذربایجان غربی مهر 1393

20- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس  آبان 1393

21- اهدا لوح تقدیر توسط رئیس محترم هیت دوچرخه سواری شهرستان بیجار  مهر 1393

22- اهدا لوح تقدیر توسط رئیس هیت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آبفا استان مرکزی  آبان 1393

23- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست  دی 1393

24- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم روابط عمومی سازمان انتقال خون اسفند  1393

25- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم شرکت آبفا استان فارس آبان 1393

26- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگلویه و بویراحمد  آبان 1393

27- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری آبان 1393

28- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم سازمان انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری  آبان 1393

29- اهدا لوح تقدیر توسط سرپرست محترم حفاظت محیط زیست استان همدان  مهر 1393

اهدا لوح تقدیرنامه توسط فرماندار محترم شهرضا آبان 1393
30- اهدا لوح تقدیرنامه توسط فرماندار محترم شهرضا آبان 1393

اهدا لوح نقدیرنامه توسط رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرضا آبان 1393
31- اهدا لوح نقدیرنامه توسط رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرضا  دی 1393

32- اهدا لوح تقدیرنامه توسط فرماندار محترم شهرستان آوج بهمن 1393

33- اهدا لوح سپاس توسط رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان رزن بهمن 1393

34- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان همدان بهمن 1393

35- اهدا لوح سپاس توسط شهردار محترم و رئیس محترم شورای اسلامی شهر اشتهارد  بهمن 1393

36- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی بهمن 1393

37- اهدا لوح سپاس توسط سرپرست محترم روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری آبان 1393

38- اهدا لوح سپاس توسط مدیرمحترم آموزش و پرورش بیجار بهمن 1393

39- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان مرکزی  آبان 1393

40- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان کهگلویه و بویراحمد  آبان 1393

41- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی مهر 1393

42- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری آذر 1393

43- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل حفاظت محیط زست استان زنجان  فرورردین 1394

44- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان  فروردین 1394

45- اهدا تندیس خلیج فارس توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و لوح سپاس توسط مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اردیبهشت 1394

46- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اردیبهشت 1394

47- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان بوشهر اردیبهشت 1394

48- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم انتقال خون استان بوشهر اردیبهشت 1394

49- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس اردیبهشت 1394

50- اهدا لوح بمناسبت روز جانباز توسط ارشد نظامی استان سمنان و فرمانده محترم لشکر 58 تکاور ذوالفقار خرداد 1394

51- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان خرداد 1394

52- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست خرداد 1394

53- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان گلستان خرداد 1394

54- اهدا لوح تقدیرنامه توسط مدیرکل محترم انتقال خون استان گلستان خرداد 1394

55- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان استان گلستان خرداد 1394

56- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی خرداد 1394

57- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم نابع طبیعی استان خراسان رضوی خرداد 1394

58- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی استان خراسان رضوی خرداد 1394

59- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم اداره منابع طبیعی استان البرز تیر 1394

60- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان یزد

61- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان کرمان

62- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

63- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان

64- اهدا لوح تقدیر توسط فرماندار محترم بوکان

 65- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان

66- اهدا لوح تقدیر توسط رئیس محترم اداره ورزش و جوانان بوکان

67- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

68- اهدا لوح تقدیر توسط ارشد نظامی آجا و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 88 زرهی

69- اهدا لوح سپاس توسط فرمانده محترم مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا

70- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین
71- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم انتقال خون استان زنجان مرداد 1394
72- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم منابع طبیعی استان هرمزگان آذر 1394

 73- اهدا لوح تقدیرنامه توسط مدیرکل محترم میراث فرهنگی استان همدان شهریور 1394

74- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان همدان شهریور 1394

75- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم منابع طبیعی استان لرستان  شهریور 1394

76- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم انتقال خون خراسان جنوبی آبان 1394

77- اهدا لوح تقدیر توسط فرماندار محترم سیستان و بلوچستان آذر 1394

78- اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم انتقال خون استان تهران اسفند 1394

79- اهدا لوح سپاس توسط ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اسفند 1394

80- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان گیلان

81- اهدا لوح تقدیر توسط ریاست محترم بیمارستان سبلان اردبیل

82- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم اداره انتقال خون استان اردبیل

83- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم منابع طبیعی استان اردبیل

84- اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان اردبیل

85- اهدا لوح بمناسبت روز ارتش توسط ارشد نظامی استان سمنان و فرمانده محترم لشکر 58 تکاور ذوالفقار فرروردین 1395
86- فرمانده محترم لشکر ثامن الائمه
87-   مدیرکل محترم منابع طبیعی استان خراسان رضوی
88- مدیرکل محترم بنیاد شهید و امورر ایثارگران استان سمنان
89- مدیرکل محترم انتقال خون استان خراسان رضوی
90- مدیرکل محترم منابع طبیعی استان مازندران
91-  مدیرکل محترم منابع طبیعی استان گلستان
92- فرماندار محترم رامیان شهروند افتخاری 
لوح های فوق الذکر رسیده است و بزودی روی سایت ثبت میگردد.

 •  اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل
 • اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
 • اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان لرستان
 • اهدا شهروند افتخاری توسط شهردار محترم دزفول
 • اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم منابع طبیعی خوزستان  
 • اهدا لوح تقدیر توسط فرماندار محترم اقلید 
 • اهدا لوح تقدیر توسط فرماندار محترم بم
 • اهدا لوح شهروند افتخاری توسط شهردار محترم ابرکوه
 • اهدا لوح تقدیر توسط رئیس اداره وررزش و جوانان ابرکوه
 • اهدا لوح تقدیر توسط فرماندار محترم بروجن
 • اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
 • اهدا لوح تقدیر توسط فرماندار محترم نهبدان
 • اهدا لوح تقدیر توسط رئیس حفاظت محیط زیست سیرجان
 • اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان
 • اهدا لوح تقدیر توسط فرماندار محترم سمنان
 • اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم اداره منابع طبیعی استان سمنانانتقادات و پیشنهادات (0)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم