گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی باهدف ایجاد تشکلی مردم نهاد در راستای گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان


کاشت نهال در آرامگاه شهدای گمنام، مراکز تاریخی و ... با حضور مردم و مسئولین در استانها و شهرها
توضیحات:

  1. کاشت یک درخت در کاشان عکس موجود نمیباشد
  2. کاشت یک درخت در اصفهان عکس موجود نمیباشد

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

تصاویر ویژه اجتماعی دوربین ما

کپی برداری از موضوعات سایت حتی بدون درج نام گروه انسانهای سبز آزاد میباشد