گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

منشور و مرامنامه گروه انسانهای سبز GPG

 گروه انسانهای سبز GPG با افتخار اعلام میدارد اولین منشور حقوق بشر تاریخ که به فرمان کورش هخامنشی بزرگ انسان تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر صادر گردیده است و منشور حقوق بشر سازمان ملل که تلاشی جهانی برای ارزش نهادن به شخصیت ، تفکر ، بیان و احقاق حقوق فرد فرد انسانها برای زندگی در این گستره خاکی میباشد را سرلوحه اهداف اجرایی جهت فعالیتهای انسان دوستانه در جامعه میدانند و تمام انسانهائی که بدور از هرگونه نگرش سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی به این گروه می پیوندند با احترام به منشور حقوق بشر در تلاش هستند تا با ایجاد تشکلی مردم نهاد به کمک همنوعان خود بشتابند .

الفبای گروه انسانهای سبز GPG

آزادی اندیشه، قلم، بیان و اعتراض

 1. الف: انسانیت
 2. ب  : بخشش
 3. پ  : پندار نیک
 4. ت  : تاریخ شناسی
 5. ث  : ثبات جهانی
 6. ج  : جنبش های مردمی
 7. چ  : چالش های انسانی
 8. ح  : حقوق بشر 
 9. خ  : خود شناسی
 10. د  : دوستی
 11. ذ  : ذوالقرنین (کوروش هخامنشی)
 12. ر  : رهایی مردم از ظلم
 13. ز  : زندگی با عدالت
 14. ژ  : ژرف اندیشی
 15. س : سربلندی
 16. ش : شهامت
 17. ص : صلح طلبی
 18. ض : ضابطه جویی
 19. ط  : طاقت
 20. ظ  : ظلم ستیزی
 21. ع  : عشق ورزیدن به همنوع
 22. غ  :  غرور ملی
 23. ف : فقر زدایی
 24. ق : قانون مداری
 25. ک : کردار نیک
 26. گ : گفتار نیک
 27. ل  : لیاقت
 28. م  : مبارزه
 29. ن  : نوع دوستی
 30. و   : وارستگی
 31. ه   : هم اندیشی
 32. ی  : یکرنگی

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم