گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی باهدف ایجاد تشکلی مردم نهاد در راستای گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان


منشور و مرامنامه گروه انسانهای سبز GPG

 گروه انسانهای سبز GPG با افتخار اعلام میدارد اولین منشور حقوق بشر تاریخ که به فرمان کورش هخامنشی بزرگ انسان تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر صادر گردیده است و منشور حقوق بشر سازمان ملل که تلاشی جهانی برای ارزش نهادن به شخصیت ، تفکر ، بیان و احقاق حقوق فرد فرد انسانها برای زندگی در این گستره خاکی میباشد را سرلوحه اهداف اجرایی جهت فعالیتهای انسان دوستانه در جامعه میدانند و تمام انسانهائی که بدور از هرگونه نگرش سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی به این گروه می پیوندند با احترام به منشور حقوق بشر در تلاش هستند تا با ایجاد تشکلی مردم نهاد به کمک همنوعان خود بشتابند .

الفبای گروه انسانهای سبز GPG

آزادی اندیشه، قلم، بیان و اعتراض

 1. الف: انسانیت
 2. ب  : بخشش
 3. پ  : پندار نیک
 4. ت  : تاریخ شناسی
 5. ث  : ثبات جهانی
 6. ج  : جنبش های مردمی
 7. چ  : چالش های انسانی
 8. ح  : حقوق بشر 
 9. خ  : خود شناسی
 10. د  : دوستی
 11. ذ  : ذوالقرنین (کوروش هخامنشی)
 12. ر  : رهایی مردم از ظلم
 13. ز  : زندگی با عدالت
 14. ژ  : ژرف اندیشی
 15. س : سربلندی
 16. ش : شهامت
 17. ص : صلح طلبی
 18. ض : ضابطه جویی
 19. ط  : طاقت
 20. ظ  : ظلم ستیزی
 21. ع  : عشق ورزیدن به همنوع
 22. غ  :  غرور ملی
 23. ف : فقر زدایی
 24. ق : قانون مداری
 25. ک : کردار نیک
 26. گ : گفتار نیک
 27. ل  : لیاقت
 28. م  : مبارزه
 29. ن  : نوع دوستی
 30. و   : وارستگی
 31. ه   : هم اندیشی
 32. ی  : یکرنگی

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

تصاویر ویژه اجتماعی دوربین ما

کپی برداری از موضوعات سایت حتی بدون درج نام گروه انسانهای سبز آزاد میباشد