گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

mojavez

رویت کپی تصاویر

نامه های  نهادها ، سازمانها و سفارتخانه ها

کشور

کلیک نمائید

ریاست جمهوری

iran

کلیک نمائید

مجمع تشخیص مصلحت نظام

iran

کلیک نمائید

وزارت امور خارجه

iran

کلیک نمائید

سازمان ایرانگردی و جهانگردی

iran

کلیک نمائید

سازمان تربیت بدنی

iran

کلیک نمائید

سازمان بنیاد شهید وامورایثارگران

iran

کلیک نمائید

وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی

iran

کلیک نمائید

شهردار تهران

iran

کلیک نمائید

سازمان یونسکو

کلیک نمائید

سازمان اکو

کلیک نمائید

سفارت یونان

کلیک نمائید

سفارت ایتالیا

کلیک نمائید

سفارت جمهوری اتریش

کلیک نمائید

سفارت جمهوری فدرال آلمان

کلیک نمائید

سفارت پادشاهی هلند

کلیک نمائید

سفارت پادشاهی بلژیک

کلیک نمائید

سفارت جمهوری فرانسه

کلیک نمائید

سفارت علیاحضرت ملکه بریتانیا

کلیک نمائید

سفارت محترم ژاپن

کلیک نمائید

سفارت جمهوری کره

کلیک نمائید

سفارت جمهوری دمکراتیک خلق کره

کلیک نمائید

سفارت جمهوری خلق چین

کلیک نمائید

سفارت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

کلیک نمائید

سفارت پادشاهی تایلند

کلیک نمائید

سفارت جمهوری مردم بنگلادش

کلیک نمائید

سفارت هند

کلیک نمائید

سفارت جمهوری اسلامی پاکستان

کلیک نمائید

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان

کلیک نمائید

سفارت جمهوری ترکمنستان

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم