طراح ، مجری و سرگروه : مسعود طباطبایی جانباز ۶۵٪ ارتش

مصاحبه ها

 • پیام سال 1397: هر ایرانی یک دوچرخه، یک درخت، 80 میلیون ناجی آسمان آبی، بحران مدیریت - فقر فرهنگی، ویرانگر منابع طبیعی و محیط زیست
 • بحران مدیریت و بحرانهای زیست محیطی جدیست ، اهدا خون و اهدا عضو تبلور انسانیت است با بهره وری صحیح از منابع طبیعی و تاریخی به فرزندان و آیندگان هم حق استفاده بهینه بدهیم
 • جنگ و بی عدالتی اقیانوسی است که اعماقش مرگ ، امواجش درد ، ساحلش ویران ، بارانش خون و غروبش غم مرگ انسانهاست
 • حفظ منابع ملی، طبیعی، تاریخی و حماسی یک کشور نشانگر فرهنگ، افتخار و ایثار یک ملت است
آمار: 6869768

» همراه :   9300064001  98+
» همراه :   9190064003  98+
» پیامک :   9354115554  98+
» رایانامه: gpg_2003@yahoo.com
» تارنما :                www.GPG.ir
» ایران - تهران         Iran - Tehran

 

اعضاء روابط عمومی گروه

امروز باید بفکر فردا بود .


در صورت تمایل به فعالیت در روابط عمومی با ما تماس بگیرید.

09190064003 و 09300064001

با شما سبز میمانیم

اعضاء روابط عمومی تهران

کد عضویتمشخصاتسمتشهر
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۶سرکار خانم سمانه هنرمندروابط عمومیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۷جناب آقای علی بیک زاده""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۸سرکار خانم سروین رفیعیان""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۹سرکار خانم شیدا بختیاری""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۰سرکار خانم نیلوفر والی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۱جناب آقای آربی ابراهیمیان""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۲سرکار خانم فرانک وهاب زاده""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۳سرکار خانم گیتی خسروجردی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۴جناب آقای شاهین شاه صاحب""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۵جناب آقای اصغر پور جعفر""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۶جناب آقای سعید رحیم پور""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۷جناب آقای کیوان کریمی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۸جناب آقای سیاوش عفیفی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۹جناب آقای مهرداد دهقان""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۰جناب آقای اصغر خمسه""""""""""""""تهران

۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۱سرکار خانم بیتا شباهنگ""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۲سرکار خانم رویا نهال""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۳جناب آقای مسعود اردستانی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۴سرکار خانم نرگس هنرمند""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۵سرکار خانم اعظم امیدی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۶جناب آقای کامران کوثری """"""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۷جناب آقای علی موثقی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۸جناب آقای هادی مسلمی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۹جناب آقای ولی نبی زاده""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۰جناب آقای احمد خدری""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۱جناب آقای ابراهیم جعفری""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۲جناب آقای نوید خالقی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۳جناب آقای قدرت شاکری""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۴""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۵""""""""""""""تهران

اعضاء روابط عمومی شهرستانها

کد عضویتمشخصاتسمتشهر
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۰جناب آقای نعمت هدایتی فر"""""""""""""بابل
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۱جناب آقای میثم خلیلی عمران"""""""""""""آمل
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۲جناب آقای حسن حسینی"""""""""""""قم
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۳جناب آقای رضا قربانی"""""""""""""اراک
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۴جناب آقای حسین کاوه"""""""""""""خرم آباد
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۵جناب آقای محمد امیدی"""""""""""""مرودشت
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۶جناب آقای سعید حیدری"""""""""""""اصفهان
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۷جناب آقای فرهاد کوه کن"""""""""""""گنبد کاووس
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۸جناب آقای علی کمالی زربند"""""""""""""یزد
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۹سرکار خانم مهناز حافظی"""""""""""""یزد
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۰جناب آقای حسین شریفی"""""""""""""اندیشه
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۱جناب آقای سعید ملکی تپه"""""""""""""کرمانشاه
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۲جناب آقای امیر خدافرد"""""""""""""شیراز
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۳
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۴
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۵
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۶
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۷
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۸
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۹
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۰
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۱
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۲
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۳
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۴
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۵
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۶
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۷
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۸
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۹
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۳۰

بخوانید این جمله در گوش باد - چو ایران نباشد تن من مباد

اهدا 200 لوح سپاس، تقدیرنامه، شهروند افتخاری و 8 تندیس توسط مسئولین لشکری،کشوری و... نشانگر تلاش بی وقفه گروه انسانهای سبز  از سال 1382 تاکنون جهت گسترش فعالیتهای انسان دوستانه، صلح و دوستی، روح میهن پرستی، حفظ منابع ملی، طبیعی، زیست محیطی و ادای احترام به حماسه سازان تاریخ ساز از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده میباشد.

 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name