گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی باهدف ایجاد تشکلی مردم نهاد در راستای گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان


سخنان کوتاه

کوروش ای شاه شاهان و ای عدل گستر جهان آسوده نخواب که فرزندانت خفته اند .!!!!!!!!

چرا باید منتظر فردا باشیم مگر امروز در دستان ما نیست که آن را به امید فردا از دست میدهیم .

اگر توانستی برای رسیدن به آرزوها و اهدافت آرزوها و اهداف همنوعانت را به چالش نکشی انسان بزرگی هستی .

تاریخ تو هستی، پس تلاش کن برای جامعه و همنوعان سازنده باشی .

وقتی بودن و نبودنمان در کنار هم تاثیری ندارد چرا باید وقت تلف کنیم .

تا زمانی که تلاش نکنی آرزو فقط یک آرزو می ماند .

در بین آدمهایی که برای زندگی کردن دست به هرکاری میزنند!!! کمی بی اندیش و ببین ایا زنده ماندن انقدر ارزش دارد که تن به هرکاری بدهی.

اگر تفکرات دیگران برایت با ارزش باشد تفکراتت ارزشمند میگردد .

برای زنده ماندن نباید جنگید ، برای زندگی کردن باید مبارزه کرد .

هراس من از تنهائی در شب نیست ، هراس من از تنهائی در روز است .

اگر روزی این وری ها فکر کردند اون وری هستی و اون وری ها هم فکر کردن این وری هستی به تفکرت ببال چون مردمی هستی .

گر امروز ز اسب افتادم بدان تا نفس میکشم ز اصل خویش نخواهم افتاد .

ابر بودن و نباریدن چقدر سخت است .

زندگی زیباست اما آدمها با رفتارشان آن را برای خود و دیگران زشت و غیر قابل تحمل می کنند .

تاریخ ثابت نموده که مرده ها با ارزش تر از زنده ها هستند، چون نمیتوانند از خود دفاع کنند .

دیروز آمدند ، امروز رفتند ، فردا میرویم . پس با نام نیک برویم تا رد پائی در تاریخ به یادگار بگذاریم .

در جامعه ای که دزدانش لباس خداپرستی بر تن دارند، زندگی بسیار دشوار است .

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

تصاویر ویژه اجتماعی دوربین ما

کپی برداری از موضوعات سایت حتی بدون درج نام گروه انسانهای سبز آزاد میباشد